Chính sách vận chuyển

Tất cả dịch vụ tư vấn  do chúng tôi cung cấp đều là sản phẩm trí tuệ, được thể hiện và cung cấp dưới dạng các nội dung tư vấn bằng văn bản hoặc bản vẽ
- Các sản phẩm tư vấn này sẽ được giao nhận / bàn giao cho khách hàng thông qua thư điện tử (email) do khách hàng cung cấp
- Tất cả các thắc mắc, trao đổi liên quan đến kết quả tư vấn sẽ được hai bên trao đổi với nhau thông qua thư điện tử (email)
- Với các khách hàng cần bản cứng (bản in giấy) và gửi tận nơi đến địa chỉ khách hàng, tùy theo số lượng trang in chúng tôi sẽ tính thêm chi phí in ấn và gửi chuyển phát
- Khách hàng cũng có thể đến trực tiếp địa chỉ văn phòng của chúng tôi để nhận kết quả tư vấn

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay

CHỨNG NHẬN


-------