Chính sách thanh toán

1.Thanh toán trực tiếp tại văn phòng
2. Thanh toán trực tiếp tại nhà khách hàng
3. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
    - Nên thanh toán qua cùng hệ thống ngân hàng
    - Trong lời nhắn chuyển tiền ghi rõ thông tin quý khách
    - Sau khi chuyển khoản xong, vui lòng gửi email: Ghi rõ tên, số tiền, thời gian thực hiện chuyển khoản
    - Giữ lại chứng từ ngân hàng để đối chiếu khi cần

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay

CHỨNG NHẬN


-------